Belgelerimiz


R1 Yetki Belgesi

Karayolu Taşıma Kanunu gereği, yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yapacak tüzel kişilerin Ulaştırma Bakanlığından almaları gereken yetki belgesidir. Yetki belgesi almış tüzel kişiler imkan, kabiliyet ve kapasiteleri ile gerektiğinde diğer taşıma türlerinden de yararlanarak veya bunları kullanarak kombine taşımacılık dahil kendi nam ve hesabına taşıma yaptırarak taşıma faturası düzenleyebilmektedirler.


K1 Yetki Belgesi

Belirli bir zaman tarifesine göre ve/veya belirli bir zaman tarifesine uymaksızın, bir veya birden fazla özmal taşıtla karayoluyla şehirlerarası eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilerin Ulaştırma Bakanlığından almaları gereken yetki belgesidir.